Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020-Dvojitá pozvánka

16. 2. 2020

DVOJITÁ POZVÁNKA

Pozvánka první

Zveme vás všechny na slavnostní otevření klubovny ve Společenském domě v Bartultovicích v sobotu 29.února ve 14 hod.

Skupina bartultovických občanů se koncem listopadu 2019 obrátila na zastupitelstvo obce s nápadem vybudovat ve Společenském domě v Bartultovicích pohodlnou klubovou místnost pro akce konané pro menší počet lidí (cca 25), a tím účelněji využít druhou místnost (tu menší) v patře. Zastupitelstvo obce záměr schválilo, a tak započal proces plánování, výběru, objednávání atd atp. Koncem ledna bylo již vše potřebné na místě a nastala druhá fáze. Vynášel se nábytek, natíralo se, šilo, sestavovalo se, vrtalo, šroubovalo, přitloukalo, pochopitelně uklízelo a ustavovalo.

Nyní jsme konečně hotovi a Vás všechny chceme pozvat v sobotu 29.února ve 14 hodin na slavnostní otevření klubové místnosti. Co Vám může klubovna nabídnout? Příjemné prostředí s pohodlným posezením, reproduktor k poslechu hudby nebo zvýraznění mluveného slova, dataprojektor k promítání, elektronické šipky, obrázky s historií Bartultovic. K čemu bude klubovna sloužit? K setkávání menšího počtu lidí za jakýmkoliv účelem. Plánujeme v klubovně pořádat pravidelná setkání s programem, který bude vždy předem avízovaný pro všechny, kteří by se chtěli zúčastnit. Program těchto setkání máme připravený zatím na březen až červen. Klubovnu však může využívat každý občan obce Vysoká a uspořádat zde akce podle svého uvážení. Vypůjčení klubovny bude možno dohodou na obecním úřadu.

Využívám této příležitosti k poděkování zejména mužské části bartultovických chalupářů, kteří nám významně pomohli s vybudováním klubovny. Bez nich by se ono vynášení, vrtání, šroubování a podobně nedalo uskutečnit. Děkují organizátoři akce.

Pozvánka druhá

Abychom Vás „nalákali a přesvědčili“ k návštěvě Společenského domu v Bartultovicích v sobotu 29.února pořádá obec Vysoká a kronikářka obce, jako doprovodnou akci k otevření klubovny, pro všechny, koho zajímá historie obce, ale i současný život obce, výstavku kronik Vysoké, Bartultovic a Pitárné. 

Iniciátorem vedení pamětních knih – kronik v českých zemích byl nejvyšší český purkrabí hrabě Karel Chotek, který poučen v Bavorsku vydal v roce 1835 nařízení, které platilo pro všechna města, městyse, obce světské i duchovní vrchnosti, z něhož vyplývala povinnost založení a vedení pamětní knihy – kroniky od 1.ledna 1836. Toto nařízení bylo až v roce 1920 nahrazeno zákonem, ve kterém hned § 1 zní: Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní. Zákon s malými nepodstatnými úpravami platil až do roku 2006, kdy byl nahrazen zákonem 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

O vedení kronik do roku 1945 nemáme žádné informace. Pokud vedeny byly, jsou „ztraceny nebo zničeny“.

Jediná informace, kterou najdete na několika webových stránkách včetně Wikipedie a stránek obce je o Pitárné, kde v roce 1763 místní pradlena Gudrun Heike založila kroniku rodné vsi. V kronice je mj. uváděna zajímavá tradice v Pitárné, neuvádět prvorozené děti do celkového počtu obyvatel vesnice (nadměrná úmrtnost těchto dětí). Nejasnou roli zde měl pak věk 6 let. Zdroj k těmto informacím schází a je „opisován“ z jedné webové stránky na druhou.

Ani poválečná léta a dosídlování kronikám moc nepřála. Z Pitárné se dochovala kronika z let 1945 až 1947, další se už nevedla. Bartultovice kroniku nevedly vůbec, z Vysoké se dochovala kronika, která zaznamenává události od roku 1945 do roku 1965. Kronika však byla vedena až od října 1957, roky předtím byly dopsány např. ze zápisů ze schůzí). Výjimkou je Školní kronika z Bartultovic, která je vedena od roku 1945 až do uzavření školy v roce 1976. Bohužel tato kronika se „ztratila“. Naštěstí p.Valenta, který tuto kroniku získal z pozůstalosti poslední učitelky v této škole p. Olgy Faldýnové, si pro svou potřebu před předáním kroniky na obec tuto ofotil a u příležitosti oslav 750.let založení Bartultovic nám fotokopii poskytnul.

V roce 1998 bylo vypsáno první výběrové řízení na činnost kronikáře, nikdo se však nepřihlásil. V listopadu 2003 byla opět vypsána veřejná soutěž na kronikáře obce a kronikářem se stal p. Miloslav Pientka, který kroniku začal psát zpětně od roku 1999, kdy se stal členem komise výstavby při zastupitelstvu obce Vysoká a sbíral a archivoval pro sebe informace. P. Pientka dopsal kroniku do roku 2003 a onemocněl a v roce 2007 zemřel. Po jeho smrti jsem byla požádána (já Miluše Sedlářová – dcera p.Pientky) starostou obce, abych z otcových materiálů kroniky za roky 2004 až 2007 dopsala. Kroniky píšu dodnes. Kronika za rok 2019 byla mou 15.kronikou.

Co můžete vidět na výstavce 29.února ve Společenském domě?

  • Fotokopii Kroniky Pitárné z let 1945-1947 (originál uložen v Zemském archivu v Opavě)
  • Fotokopii Kroniky Vysoké z let 1945-1965 (originál uložen v Zemském archivu v Opavě)
  • Fotokopii Školní kroniky z Bartultovic z let 1945-1946 (originál „ztracen“)
  • Fotokopii Kroniky Vysoké z let 1999 až 2003 (originál uložen v Zemském archivu v Opavě)
  • Kroniky z let 2004–2018 (kronika 2019 ještě není schválena)
  • Německá kronika Bartultovic, napsaná v letech 1961 -1963

Srdečně Vás všechny k prohlídce kronik