Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019-Kulturní, společenské a sportovní akce

28. 12. 2019

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2019

Tento příspěvek vychází z informací přednesených starostkou obce na 7.zasedání zastupitelstva dne 13.prosince a je doplněn o další události v obci.

 

Leden:            

Tříkrálová sbírka 2019 – vybralo se celkem 7.045 Kč, není to mnoho, ale vybraná částka rok od roku stoupá

Myslivecký ples v Kulturním domě v Pitárné pořádaný Mysliveckým spolkem LIŠÁK Vysoká

Březen:          

Jarní setkání seniorů s oslavou MDŽ v Kulturním domě v Pitárné

Duben:           

Velikonoční stůl v polské Lubrze – účast žen z obce s velikonočními pochoutkami

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Bartultovice – největší dobrovolnická akce v Česku, v Bartultovicích již podruhé, společně s Mateřskou školou ve Vysoké

Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Kulturním domě v Pitárné – již 9.ročník pořádaný FK Vysoká Pitárné a obcí

32.stavění máje v Bartultovicích

Stavění máje v Pitárné – v noci máj podříznut motorovou pilou

Květen:          

Stavění máje ve Vysoké – opět po několika letech

32.kácení máje v Bartultovicích s 1.bartultovickými dostihy a soutěží o nejlepší dámský klobouk

Zájezd do Termálparku ve Velkém Mederu na Slovensku

Červen:          

Kácení máje ve Vysoké

Zájezd pro děti do ZOO v Opole v Polsku

Natírání pivních setů a pódií v Bartultovicích

Ročník 2018/2019 Okresní přebor Bruntál – FK Vysoká-Pitárné se umístil na 11.místě (ze 14 klubů) se ziskem 33 bodů a skórem 67:82 (nejde o chybu, i pořadí je správné)

Červenec:      

Pasování prvňáků z Mateřské školy ve Vysoké – 2 noví prvňáci

Mezinárodní turnaj v malé kopané obcí Vysoká pořádaný na hřišti v Pitárné – největší akce roku 2019

Srpen:            

Srnčí hody v myslivecké chatě v Pitárné pořádané Mysliveckým spolkem LIŠÁK Vysoká

 Sportovní den pro děti pořádaný na hřišti v Pitárné

Září:               

Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko v Osoblaze – 8.ročník se konal bez účasti zástupců obce Vysoká

Beseda se seniory pořádaná POLICIÍ ČR a Polska v rámci projektu EU na téma: Senioři! Podvod nezná hranice.

Říjen:             

Podzimní setkání seniorů ve Společenském domě v Bartultovicích

Listopad:        

Výroba adventních věnců – již po třetí ve Společenském domě v Bartultovicích

Ročník 2019/2020 Okresní přebor Bruntál – po podzimní části FK Vysoká-Pitárné na 6.místě ze 14 klubů se ziskem 19 bodů a skórem 28:27

Prosinec:       

Zájezd do Městského divadla v Krnově na frašku Zamilovaný sukničkář

Mikulášská nadílka ve Společenském domě v Bartultovicích

 Česko zpívá koledy – již popáté v Bartultovicích

 Rozsvícení vánočního stromu ve Vysoké

 

Příspěvky od obce:

-narození dítěte – 2.000 Kč -1 dítě

-balíček u příležitosti oslav více jak 70 let á 250 Kč – 10.500 Kč

-jízdné pro děti navštěvující základní školu – 14.496 Kč