Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2015 a rozvoj obce

30. 12. 2015

Je konec roku a každý z nás více či méně rekapituluje uplynulý rok. I my se podíváme, co se v naší obci událo:

V obci stále ubývá obyvatel. V současné době je ve všech třech částech trvale přihlášeno 325 obyvatel a 65 objektů určených k rekreačním účelům. Když se to tak vezme, ve městech v jednom bytovém domě bývá více nájemníků. A to ještě ne všichni trvale přihlášení opravdu v obci bydlí.

V roce 2015 zemřeli 4 občané (všechno ženy) a narodily se 3 děti (2 chlapci a 1 děvče).

V rámci rozvoje obce byly provedeny následující akce:

Údržba a opravy místních komunikací v majetku obce:

 • úprava polní cesty v Pitárné směrem na Liptáň v květnu
 • oprava místní komunikace v Pitárné u Grýzů (675.185 Kč) v červenci
 • oprava místní komunikace ve Vysoké u Dozbabů směrem na Pitárnou (821.000 Kč) v říjnu
 • oprava místní komunikace u Puszterů v Bartultovicích (dokončeno bude v roce 2016) v listopadu

Údržba a opravy budov vč. zařízení v majetku obce:

 • oprava komína a oprava vstupního schodiště u prodejny potravin v Pitárné v červnu
 • v mateřské škole ve Vysoké – malování, úprava pískoviště, oprava zahradního domku, nátěry hracích prvků v červenci, vykácení starých ovocných stromů v listopadu
 • odvodnění skladu paliva u Společenského domu v Bartultovicích v srpnu
 • Společenský dům v Bartultovicích – úprava venkovního terénu v srpnu, elektroinstalace, zavedení vody a vybudování odpadu v nové kuchyňce v patře v září, vnitřní omítky, vybavení kuchyňskou linkou, elektrospotřebiči a nádobím v říjnu (celkové náklady na opravy Společenského domu v letech 2014 až 2015 – 217 tis. Kč)

Veřejné osvětlení:

 • vybudováno osvětlení autobusové zastávky uvnitř obce ve Vysoké v únoru
 • prodloužení veřejného osvětlení v Bartultovicích u Bratků v únoru
 • opravy a údržba před zimním obdobím ve všech částech obce v říjnu
 • oprava osvětlení kostela ve Vysoké v říjnu

Kanalizace:

 • monitoring dešťové kanalizace ve Vysoké v květnu
 • oprava dešťové kanalizace u hřbitovní zdi ve Vysoké (179.000 Kč) v říjnu

Kulturní památky:

 • Radwanského kámen v Bartultovicích – oprava desky vč. úpravy okolí (50 % nákladů z dotace) v prosinci
 • vyčištění božích muk sv. Floriána v Bartultovicích v prosinci

Hřiště a sportoviště:

 • vybudování dětského hřiště s hracími prvky v Bartultovicích (125.914 Kč) v srpnu
 • vybudování dětského hřiště s hracími prvky v Pitárné (172.676 Kč) v srpnu

Projektová dokumentace (příprava akcí v následujícím období):

 • zpracována projektová dokumentace
  • na opravu dvou mostů v Pitárné
  • na opravu kabin na hřišti v Pitárné (dotace)

Ostatní:

 • oprava věžních hodin v kostelích ve Vysoké a v Pitárné v září
 • zakoupení venkovních betonových květináčů před Kulturní dům v Pitárné a Společenský dům v Bartultovicích
 • vybavení pergoly v Pitárné lavicemi a stolem
 • mateřská škola ve Vysoké vybavena venkovními lavicemi a stoly, vysavačem, žehličkou a kobercem
 • kuchyňka Kulturního domu v Pitárné vybavena myčkou násobí
 • zakoupena bubnová sekačka na trávu a radlice na odhrnování sněhu
 • na hřiště v Pitárné zakoupena světelná tabule
 • zapojení internetu v mateřské škole, na odpočívce, v knihovně a v kabinách na hřišti
 • zprovoznění místního rozhlasu ve všech částech obce
 • v obecních lesích vysázeno 1.600 stromů
 • celoroční údržba zeleně ve všech částech obce
 • svoz velkoobjemového odpadu ve všech částech obce v květnu
 • od května pro žáky základní školy jízdné zdarma

I největší škarohlíd a kritik musí uznat, že na tak malou obec je to práce až nad hlavu. Nutno vyzdvihnout, že obec veškeré akce hradí ze svého rozpočtu a nemá žádné dluhy a půjčky, ani zastaven žádný majetek, jak je to v mnoha obcích běžné. 

Vysoko oceňujeme práci starostky obce, ale také části zastupitelů a pracovníků na veřejně prospěšné práce v tomto roce. Bez jejich práce by nebylo možno takové množství akcí zajistit. Zbývajícím zastupitelům jen chceme připomenout, že se nechali zvolit do zastupitelstva obce, a proto by měli také pracovat pro obec a ne pro zájmy „jednotlivce“ a mimo kauzy „bývalé celnice“ vidět i něco více.

(Kultuře, společenským akcím a sportu se bude věnovat další článek)