Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč třídit komunální odpad

28. 2. 2016

Proč třídit komunální odpad

Podle informací na internetu každý z nás vyprodukuje ročně 150 – 200 kg odpadu, z toho 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. To znamená, že tříděním můžeme snížit objem odpadu odváženého na skládku o 47, resp. 35 % veškeré produkce odpadu.

I když v naší obci třídíme rok od roku stále větší množství odpadů, stále ještě máme velké rezervy:

                                                  2014                 2015

směsný odpad                         76,68 t              72,04 t

plasty                                        1,60 t               2,51 t

papír                                          0,16 t               0,17 t

sklo                                           4,21 t               4,15 t

elektroodpad                               0,81 t               0,46 t   

 

velkoobjemový odpad                  6,44 t               6,04 t

V roce 2015 dostala obec od firmy EKO-KOM a.s. Praha, zabývající se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů s cílem zajistit co největší využití těchto odpadů z obalů jako druhotné suroviny dobropis na 19.492 Kč za tříděný odpad v roce 2014 a v letošním roce již 27.000 Kč za rok 2015.

I když se stále zlepšujeme v třídění odpadů, pořád nedosahujeme ani 10 % - v roce 2014 – 8,12 %, v roce 2015 – 9,19 % (mimo velkoobjemový odpad) veškeré produkce odpadu.

Na internetových stránkách věnovaných třídění odpadu v Moravskoslezském kraji je uveřejněno pořadí obcí v soutěži o Keramickou popelnici 2015, kde v kategorii obcí Moravskoslezského kraje do 2.500 obyvatel se obec Vysoká umístila na 211. místě z 237 obcí. Nejsme poslední, ale zas tak moc tomu neschází.

Třídění odpadu má bezesporu vliv na ekologii, životní prostředí, zkrášlování krajiny, ale také na naši kapsu. Částka 200,- Kč na občana a rok pro rok 2016 je necelou polovinou toho, co platí obec (420,- Kč na poplatníka).

Závěr – třiďme odpad! Více vytříděného odpadu = udržitelná částka za odvoz odpadu na poplatníka!

Malý poradce pro třídění

Pokud si nejste jistí, jak odpad třídit, vyhoďte ho raději do směsného odpadu. Nesprávné třídění totiž velmi ztěžuje práci při zpracování.

Tříděné odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů (a pytlů s plasty), je nutné dále dotřídit na dotřiďovací lince na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Papír

Do modrých nádob patří

 • noviny, časopisy, kancelářský papír (může být i s kancelářskými sponkami), reklamní letáky, knihy, sešity
 • krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), z bublinkových obálek je dobré odstranit plastový vnitřek

Do papíru NEPATŘÍ

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (kopírovací) a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Kartony od vajíček a  roličky od toaletního papíru se již recyklovat nedají, patří buď na kompost, nebo do směsného odpadu
 • na recyklaci by neměly jít ani papírové kapesníky, ubrousky, apod.

Plasty

Do plastů patří

 • PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, obaly od mýdel nebo šamponů a dalšího běžného drogistického zboží
 • výrobky a obaly z plastů
 • polystyrén (nikoliv však ze staveb se zdivem)
 • klasické (šustivé) pytlíky na pečivo z obchodů
 • patří sem nádoby od kuchyňských olejů, ale jedině vymyté teplou vodou s přípravkem, jelikož zbytky oleje komplikují recyklaci.

Do plastů NEPATŘÍ

 • novodurové trubky, linoleum (jde většinou o PVC), kabely
 • guma, molitan
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sklo

Do zelených nádob patří

 • láhve od nápojů, skleněné nádoby
 • skleněné střepy – tabulové sklo

Do skla NEPATŘÍ

 • keramika, porcelán
 • autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Elektro odpad

§ kompletní spotřebiče včetně kabelů, zástrček

Nebezpečný odpad

Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žádného kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad. Nejčastějším doporučením je odložení na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory.

Pokud se potřebujete zbavit tříděného odpadu (jistěže v případě většího množství) a kontejnery jsou beznadějně přeplněné a jejich odvoz je v nedohlednu, domluvte se na obci. Já jsem to udělala a problém byl vyřešen.

Použité materiály: internetové stránky, výkaz obce o odpadech