Jdi na obsah Jdi na menu
 


750.výročí - Společenský dům

11. 2. 2017

Společenský dům v Bartultovicích

Mimo zemědělských objektů Státních statků byly „Stará“ celnice a „Stará“ škola až do roku 1992 jedinými komunálními objekty v Bartultovicích. Budovu „Staré“ celnice v roce 1992 její majitel Celní úřad prodal p. Obšívačovi z Vysoké do soukromých rukou (současnými majiteli budovy jsou pp. Tomas Maxmilian Katz a Petr Pinter). Po roce 2001 byly v obci postaveny další komunální budovy v souvislosti s hraničním přechodem, provozem odstávky a podnikatelskými aktivitami.

Budova „Staré“ školy, dnes Společenský dům, je v majetku obce.

Škola byla postavena koncem 19. století a její přístavba pravděpodobně ve dvacátých letech 20. století. V přízemí byly šatny, místo pro školníka a kabinet. V 1. poschodí pak 2 třídy a kabinet. Škola byla dvojtřídka s žáky od 1. do 5. ročníku. Školní výuka ve škole probíhala nepřetržitě (vyjma školního roku 1945/1946) až do školního roku 1975/1976, po němž byla škola zrušena a děti pak už chodily celou základní školní docházku do Jindřichova.

V prostorách školy zřídil Ústav národního zdraví na jaře roku 1949 poradnu pro matku a kojence, kam jednou za 14 dní dojížděl lékař a zdravotní sestra. První zdravotní sestrou, která do Bartultovic dojížděla, byla Marie Ševčíková. Zdravotní sestra navštěvovala budoucí matky i novorozence i v domácnostech. Poradna byla zrušena v sedmdesátých letech.

V září 1976 byl kabinet v přízemí přeměněn na místní knihovnu, která oficiálně fungovala až do roku 2007.

Od roku 1976 byla škola prázdná a nevyužitá po celých 15 let.

V souvislosti s prodejem „staré“ celnice bylo nutno přestěhovat prodejnu spotřebního družstva JEDNOTY, která zde sídlila asi od roku 1961. V roce 1991 proto byly ve škole upraveny prostory v přízemí vpravo od vstupu na novou prodejnu (prodávala zde nejprve p. Marie Kusendová, pak p. Jaroslava Kuhnová). V roce 1993 se spotřební družstvo JEDNOTA rozhodlo prodejnu uzavřít, a proto obec Vysoká nabídla prodejnu k pronájmu. Prvním pronajímatelem se stala soukromá podnikatelka p. Jaroslava Kuhnová z Bartultovic, kterou v roce 1995 vystřídal soukromý podnikatel p. Jan Šostek z Vysoké, který prodejnu provozoval do roku 2000.

Jakmile začal p. Jan Šostek provozovat prodejnu potravin, projevil zájem v místnosti naproti obchodu otevřít malou hospůdku, protože v Bartultovicích v té době nebyla žádná. Obec prostor upravila dle technických, bezpečnostních a hygienických požadavků pro provoz takovéhoto podnikání. Jan Šostek provozoval hospůdku do roku 2000, následně si hospůdku pronajali manželé Uhrínovi z Vysoké a po nich je v pronájmu vystřídal p. Oldřich Janoš z Bartultovic. Od 1.3.2004 do 1.1.2005 v provozování pokračovala firma RADASERVIS s.r.o. Krnov a pak byla hospůdka uzavřena. V letech 2005 až 2008 byla budova pronajata k uskladnění zboží nejprve podnikateli Hoáng Gia CHúng z Opavy a pak Tran Van Sihn (Michal) z Ostravy-Poruby.

V roce 1999 byla provedena první velká oprava budovy a „stará“ škola dostala název Společenský dům. Na opravu získala obec dotaci ve výši 60 % nákladů z fondu Obnova vesnice a dodavatelem stavby se stala firma Ing. Josefa Kučeríka z Jindřichova. Byla provedena výměna oken v patře, oprava fasády, vybudováno hygienické zařízení. Prací se zúčastnili i pracovníci na veřejně prospěšné práce, kteří v následujících dvou letech provedli ještě dokončení omítek uvnitř, úpravu terénu před objektech a opravu hospodářské budovy.

sd1.png

Společenský dům v době oprav v roce 1999

sd2.png

Společenský dům v roce 2003

V roce 2008 bylo na obci ve Vysoké rozhodnuto o další velké opravě Společenského domu. Projekt na rekonstrukci zpracovala firma Ing. Dobroslav Janko z Krnova a jako technický dozor stavby byl určen p. Jiří Matějíček. V roce 2009 se podařilo získat dotaci téměř 90 % celkových nákladů na rekonstrukci včetně projektu a vybavení z fondu Obnova venkova. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Christos Liolios – RYCHLOSTAV Holčovice.

Rozsah rekonstrukce: oprava sociálního zařízení, oprava a sanace konstrukce krovů, výměna střešní krytiny, oprava elektroinstalace, vodovodní instalace, kanalizace, ústřední vytápění, výměna oken a dveří, zateplení objektu, nová fasáda. Vybavení: 23 restauračních stolů, 130 čalouněných židlí, 2 stoly na stolní tenis, kulečníkový stůl. Celkové náklady 4.983.572 Kč, dotace 4.416.399 Kč, obec 537.173 Kč.

Opravený Společenský dům byl slavnostně otevřen dne 9. prosince 2009 veřejným zasedáním zastupitelstva obce.

V následujícím roce se však začalo projevovat vlhnutí zdiva na levé straně od vchodu. V roce 2011 bylo jako řešení problému vybráno vysoušení formou elektrofyzikální osmózy. Firma Ivana Hladíková z Javorníku namontovala zařízení DRY BRAD-RC a ponorné čerpadlo, které odčerpávalo vodu, která se zdržovala ve sběrné jímce ve sklepě.

Po zkušenostech s vysoušením v Kulturním domě v Pitárné rozhodla obec o položení izolace kolem celého Společenského domu. Projekt vyhotovil Ing. Dobroslav Janko a technický dozor prováděl p. Jiří Matějíček. Pracovníci na veřejně prospěšné práce v září 2014 odkopali zeminu kolem celého domu, položili izolaci, svedli odpadní vody a vše následně zasypali. Uvnitř domu odstranili omítky na vlhkých zdech. 

sd3.png

Celou zimu a následující rok se v domě topilo a větralo, aby zdi vyschly. Obcí bylo rozhodnuto, že když už je Společenský dům rozkopaný, bude v 1.patře vybudována kuchyňka, aby bylo možno Společenský dům efektivněji využívat.

 V srpnu 2015 pracovníci na VPP dokončili úpravy venkovního terénu kolem Společenského domu a odvodnili sklad paliva vedle Společenského domu. V září pak vybudovali sítě pro kuchyňku v bývalém kabinetě v patře: elektroinstalace, odpady, zavedena voda. V říjnu firma Jan Smékal z Jindřichova dokončila vnitřní omítky. Kuchyňka byla dokončena v říjnu: zabudována kuchyňská linka, zapojeno vybavení – lednice, elektrický sporák, mikrovlnná trouba a varná konvice a zakoupeno kompletní nádobí pro 60 osob.

V únoru 2016 byl Společenský dům vymalován, uklizen a připraven k provozu.

Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání 24.února 2016 schválilo výši úhrad za pronájem Kulturního domu v Pitárné a Společenského domu v Bartultovicích pro konání soukromých akcí. Byly stanoveny různé částky pro letní a zimní období z důvodu nutnosti budovy vytápět:

 

Společenský dům v Bartultovicích

 

vlastní občané

  • léto

300,- Kč

zima

800,- Kč

cizí občané

  • léto

1.000,- Kč

zima

1.500,- Kč

 

Obec uspořádala pravidelné Jarní setkání seniorů 17.března 2016 v Bartultovicích jako slavnostní znovuotevření Společenského domu.

 

Společenský dům se vybudováním kuchyňky stal atraktivním místem pro konání společenských akcí, rodinných setkání a oslav narozenin. Pravidelně se zde schází kulturní komise, v přízemí muži plně využívají stůl na stolní tenis.

 

V roce 2015 byla ve Společenském domě založena nová tradice. Bartultovičtí se pod hlavičkou spolku Přátelé Osoblažska přihlásili na akci organizovanou každoročně regionálním Deníkem, a to setkání lidí na náměstích obcí a měst, aby si skrze tradiční písně připomněli kouzlo Vánoc. Lidé si společně v jednu chvíli zazpívají stejné koledy a prožijí příjemný adventní čas.

V roce 2015 se v Bartultovicích sešlo 37 zpívajících, v roce 2016 zpívalo jen 21, ale když uvážíme, že Bartultovice mají pouze cca 56 obyvatel, je tento počet velmi slušný. Na nižší účasti se podepsalo jak počasí, tak i nemocnost. Skoro z každé rodiny scházel někdo, kdo zůstal doma s antibiotiky.

sd4.png

sd5.png

Velmi si náš Společenský dům považujeme. Takový krásný společenský stánek nemá mnoho obcí daleko větších, než jsme my.