Jdi na obsah Jdi na menu
 


750.výročí - Doplnění a opravy

31. 3. 2017

750.výročí založení Bartultovic – Doplnění a opravy

Postupně jak jsou zjišťovány další historické informace o Bartultovicích, musím opravit a doplnit údaje a data, která byla již dříve uvedena u některých témat. Jedná se o informace zatím do roku 1945.

Elektrifikace obce

Bartultovice byly elektrifikovány v roce 1928.

Poštovní úřad

Císařským nařízením o zřizování RURALPOST (venkovských pošt) byla 5.října 1868 zřízena poštovní stanice v Bartultovicích v č.p. 4 (dům zbourán). V průběhu 2.světové války byl poštmistrem Gustav Langer, v jehož domě poštovna sídlila.

Škola

V listinách University Olomouc ze dne 28. srpna 1693 je zaznamenáno, že akademickou hodnost bakalář získal Antonín Ferdinand Pohl z Bartultovic ve Slezsku.

Školní „mistr“ Anton Görlich, referoval obecní správu v Bartultovicích dne 30.9.1817 o velmi špatném stavu školní budovy (datum stavby není znám), dřevo bylo prohnilé a napadeno škůdci. V témže roce zemřel farář z Vysoké J. Hartel, který vedl školní knihovnu v Bartultovicích. Prodejce vína Karl Barnert převzal knihovnu a až do roku 1859 platil její provoz.

Dne 6.11.1835 byla stará zchátralá škola stržena. Vyučování žáků pokračovalo v bytě učitele v domě č.p. 49 (byl zbourán).

V roce 1838 dostaly Bartultovice novou jednopatrovou školní budovu postavenou na místě stržené školy. Jednotřídní školu navštěvovalo tehdy 45 chlapců a 46 dívek.

V roce 1909 byl založen Luteránský spolek k udržení evangelického školství v Rakousku, Östereich, Orsgruppe in Batzdorf), který se významnou mírou zasadil o přístavbu školy postavené v roce 1938. Přístavba byla dokončena v roce 1910. V budově školy byly v přízemí šatny, místo pro školníka a kabinet. V 1. poschodí pak 2 třídy a kabinet. Škola byla dvojtřídní národní škola.

Během 2.světové války učil ve škole učitel Josef Ranftel.

V průběhu 2.světové války byla v nevyužívaném Celnicím úřadě zřízena mateřská škola (Kindergarten).

Celní úřad, Finanční stráž

V roce 1831 byl v Bartultovicích zřízen celní úřad první třídy, který byl celý rok umístěn v domě č.p. 36 (byl zbourán). Kromě celního úřadu bylo v obci oddělení Finanční stráže a erární mýtní stanice.

Na Celním úřadě v Bartultovicích od roku 1831 sloužili výlučně rakouští celní úředníci, tj. Němci. V roce 1919 je vystřídali čeští členové Finanční stráže. Finanční stráž vznikla v Rakousko-Uhersku v roce 1830 a nově vzniklé Československo v roce 1918 ji převzalo. Uniformovaní příslušníci Finanční stráže prováděli hlídky podél hranic, celní prohlídky, střežili státní hranici, aby zabránili pašování zboží z obou stran hranice a nelegální přechody osob přes hranici. Každý oddíl měl vyčleněn úsek hranice a přilehající hraniční prostor sahající do cca 10 km od ní. Finanční stráž podléhala Ministerstvu financí.

Požární zbrojnice

V domku u školy byla již před 2.světovou válkou zřízena požární zbrojnice, ve které byla uskladněna ruční požární stříkačka. K velkým požárům přijížděl hasičský sbor z Wachtel-Kunzendorf (Trzebina-Polsko) s motorovou stříkačkou.

Obecní správa

Z německy psané kroniky se dovídáme, že během 2.světové války obec řídila obecní správa (Gemeindeverwaltung) v čele se starostou (Bügregmeister), který starostoval jako vedlejší činnost – Langer Wilhelm, bydlící v č.p. 48, zapisovatelem (Schrigtführer), pokladníkem (Kassierer) a tajemníkem (Gemeidesekretär) – Czech Josef, bydlící v č.p. 55 (zbourán). Obecní správa sídlila v Obecním domě (Gemeidehaus), který měl č.p. 91 (zbourán).

Památky v obci

V roce 1642 byl v Bartultovicích v domě č.p. 24 (dnes zbourán) zřízen lazaret. V Bartultovicích z té doby stojí jako připomínka středověkého práva hrubě opracovaný pískovcový smírčí kříž, nejstarší nemovitá památka. Na tomto místě byl vesničany ze zálohy zavražděn švédský důstojník. Kříž má symbolizovat smír a politování nad touto vraždou. /Jako kulturní památka zasán před rokem 1988/. Dle informací z německé kroniky byly ve stejné době v obci postaveny kříže dva. Druhý kříž stál na okraji rybníka u dvora a po roce 1945 při nivelaci rybníka byl odstraněn. Jeho další osud není znám.

2.světová válka a rok 1945 v obci (použity i materiály z německé kroniky)

Od 1. září 1939 do 8. května 1945 (v Evropě) = 2. světová válka, největší a nejstrašnější válečný konflikt, který lidstvo doposud prožilo. Ve válce bylo zapojeno téměř padesát států a přes sto milionů vojáků. Válka stála 50 až 60 milionů lidských životů – z nichž počet zabitých civilistů mírně převyšuje počet zabitých vojáků.

Již v lednu 1945 bartultovičtí Němci začali plánovat únikové trasy pro případ obsazení obce ruskými vojsky. Dne 25.ledna 1945 vyletěl do povětří muniční sklad v Krappitz (Krapkovice v Polsku). Až v Bartultovicích řinčelo okenní sklo a domy se otřásaly v základech – byla to strašná noc.

V únoru 1945 byli v naší obci ubytováni němečtí vojáci nasazení v oblasti Neustadtu (Prudniku). Dne 17.3.1945 tyto oddíly obsadily cukrovar v Neustadtu (Prudniku). Dne 18.března 1945 sovětská vojska uzavřela obklíčení kolem německých vojsk a 20.března je zlikvidovala (části německých jednotek se podařilo z obklíčení Neustadtu probít).

V noci v 1,00 hod. 18.3.1945 byly Bartultovice uvedeny do pohotovosti; ruská fronta se přiblížila k obci. V noci byla černočerná tma. Hřmění a kulometné salvy neměly konce, na obloze zářila ohnivá záře a světlice. Neustadt v různých místech hořel. Zemědělci nakládali vozy a zapřahali koně, drobní zemědělci zapřahali voly a krávy a dávali se do pohybu na cestu, pečlivě navrženou již před několika týdny. Na vozech měli potraviny, oblečení, postele a jiný majetek. Část obyvatel měla naložena jízdní kola a ruční vozíky plné nejnutnějších věcí. Muži se přesunuli do mlýna ve Vysoké, kde byla zřízena základna domobrany.

V průběhu tzn. Hornoslezské operace byla dne 22.března 1945 osvobozena Osoblaha, jako první místo na území Čech.

5. května 1945 – Fronta se přiblížila. Někteří obyvatelé prchají. Silnice jsou ucpané ustupujícími německými vojáky, kteří se chtějí dostat na západ. Neděle 6.května – bohoslužby – zvony vyzvání poledne. Ulice jsou prázdné. Všichni mají velký strach. V 16,00 hod. projíždějí první ruské tanky Bartultovicemi. Obyvatelé vztyčují bílé vlajky – vzdávají se. Bartultovice byly osvobozeny 6.května 1945 pevnostní brigádou generálmajora Ivana Nikolajeviče Vinogradova, tzv.Dněstrovskou obrannou skupinou.

Německé Bartultovice ztratily během války, internace a vyhoštění 10 % obyvatelstva:

  • ve válce padlo 24 mužů a 7 mužů bylo pohřešováno
  • 3 obyvatelé zemřeli v internačních táborech
  • 1 obyvatel zemřel na útěku
  • Otto Felkel byl ve svém domě zbit Čechy tak, že později na následky zemřel
  • Rudolf Barnert – nezvěstný

Dne 28.10.1945 byli němečtí obyvatelé Bartultovic odvezeni do Krnova do internačního tábora.