Jdi na obsah Jdi na menu
 


2021-ROK 2020 V OBCI-3.část

14. 1. 2021

Ve 3.části se budeme zabývat rozvojem obce v roce 2020, jehož plán byl schválen na 7.zasedání zastupitelstva obce dne 13.prosince 2019 (modře plánované akce, zeleně nad rámec plánu).

Část obce Vysoká:

Dům pro seniory

 • V únoru zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • V únoru vyrovnán terén a zasypány sklepy
 • V prosinci vydal Stavební úřad kladné stavební povolení

Informační centrum (knihovna)

 • V říjnu byly opraveny omítky, v listopadu odstraněny plísně a vymalováno, vyřazeny plesnivé skříňky a knihy, v prosinci nahrazeny plesnivé skříňky 8 ks dřevěných regálů 60x160 cm a knihovna vybavena novými knihami

Odkoupení garáže – neproveditelné

Mateřská škola

 • V lednu pergola na zahradě opatřena novou střechou se střešní krytinou CAPACCO
 • Srpnu pracovníci na VPP provedli nátěr hracích prvků, upravili povrch pod houpačkami a odstranili škumpu orobincovou

Opravy chodníků před bytovkami č.85 a č.91 – převedeno z roku 2019 – nesplněno

Dětské hřiště

 • Dětské hřiště za bytovkami vybaveno 2 pivními sety (lavice spojené se stolem)

Kamerový systém

 • Pro střed obce byl zakoupen kamerový systém vzhledem ke stálému nepořádku u pergoly a kolem kontejnerů

Část obce Bartultovice:

VO-výměna drátového vedení za kabelové

 • V dubnu provedla odborná firma výměnu drátového vedení za kabelové u veřejného osvětlení v délce cca 800 m

Společenský dům

 • V lednu provedena oprava střechy věžičky a položena nová střešní krytina CAPACCO. Prostor věžičky byl vyčištěn, zvon zkontrolován a vyzkoušen
 • V únoru zaskleno rozbité okno ze zadní části SD (z roku 2019)
 • V únoru slavnostně otevřena Klubovna (z roku 2019)

Část obce Pitárné:

Odkoupení pozemku u prodejny potravin, úprava okolí – odvislé od ÚZSVM

 • Smlouva s ÚZSVM uzavřena, podpis smlouvy začátkem roku 2021, s církví pokračuje jednání, zpracován nový znalecký posudek

Úprava hřbitova – pokračování v pracích započatých v roce 2019

 • úprava kopce pod kostelem: v dubnu a květnu odstraněny a vyklučeny nevhodné náletové keře, povrch vyrovnán a ošetřen herbicidním přípravkem ROUNDUP. Nový štěpkovač v tomto období vyrobil více než 53 m3 štěpky. V červnu odborná forma osadila kopec 15 druhy jehličnatých a listnatých dřevin a 3 druhy trvalek a trávy. Celkem bylo zasazeno 1.031 ks rostlin na ploše 670 m2. Následně bylo provedeno mulčování a doplnění zeminy
 • oprava studny na hřbitově: opraven kamenný okraj studny, studna zakryta betonovým poklopen a natřena pumpa (studna je bez vody)

Oprava chodníku a zábradlí na p. č. 1504/2 v k. ú. Pitárné – k p. Šenkárovi

 • zadáno vypracování projektové dokumentace, realizace v roce 2021

Dotace na výstavbu nových studní

 • dotaci vyhlášenou v únoru využil 1 žadatel, vyplaceno 50.000 Kč

Oprava místní komunikace Pitárné – Životice – odvodnění

 • v dubnu byla provedena oprava výše uvedené komunikace v majetku obce: komunikace doplněna o chybějící kamenivo, podklad prolit asfaltem, proveden dvojitý emulzní nátěr a na závěr byly osazeny odvodné svodnice

Cvičební prvky pro seniory na hřiště

 • v červenci bylo hřiště podle plánu vybaveno 3 cvičebními prvky, a to elipsovité zařízení, veslování a protahovací zařízení a bench

Veřejné osvětlení

 • v březnu bylo odbornou firmou vybudováno veřejné osvětlení autobusové zastávky

Cyklistické odpočívadlo na „DETURU“

 • kolem altánu postaveného v roce 2019 byla v květnu vysazena zeleň a pro odpočívadlo zakoupen stojan na kola

Alej u hřiště

 • DOTACE Státního fondu životního prostředí: v listopadu byla odbornou firmou vysázena olej 15 habrů o síle kmene 12–14 cm.  Dotace zahrnuje nákup sazenic, hloubení jam pro výsadbu, kotvení dřevin vždy 3 kůly, kotvící materiál, mulčovací kůru, následnou péči a závlahu po dobu 3 let od výsadby

Sportovní areál

 • V červnu reklamace závad na víceúčelovém hřišti a instalace stojanu s dezinfekcí
 • V srpnu provedena odbornou firmou oprava povrchu víceúčelového hřiště na základě reklamace
 • V srpnu pracovníci na VPP provedli nátěr laviček a lavic, pergoly a hracích prvků na dětském hřišti. Byla instalována poštovní schránka a informační tabule
 • V říjnu vymalování kabin pracovníky na VPP

Všechny části obce:

Údržba zeleně ve všech částech obce

 • kosení trávy ve všech částech obce od 29.dubna
 • v říjnu provedeno osazení truhlíků u Obecního úřadu

Práce v lese

 • v únoru podána žádost o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva ve IV./IV.2017 a v roce 2018 ve výši 43.545 Kč. Dotace v plné výši vyplacena v dubnu
 • ožínání mladých stromků odbornou firmou
 • v srpnu podána další žádost o dotace na těžbu kůrovcového dřeva, a to v roce 2019 ve výši 32.000 Kč. V prosinci vyplacena dotace ve výši 24.192 Kč.
 • těžba v obecních lesích v roce 2020:

Smrk – kůrovec 44,46 m3

Probírka v dubovém lese107,52 m3

Smrk 1 plm500 Kč vč. dovozu

Dub1 plm700 Kč vč. Dovozu

Zakoupení zahradního traktoru pro kosení trávy

 • Zahradní traktor pro kosení trávy byl zakoupen dubnu a vzhledem k tomu, že jeho cena byla nižší než plánovaná, bylo dokoupeno mulčovací zařízení

Modernizace internetových stránek

 • 2.listopadu byly uvedeny do provozu nové internetové stránky obce

Popelnice na jedlé oleje

 • V únoru všechny části obce vybaveny černými popelnicemi na jedlé oleje

Štěpkovač dřeva

 • V dubnu byl zakoupen štěpkovač dřeva Lumag Rambo vybavený integrovaným podvozkem pro snadnou manipulaci a přepravu

Plechová garáž

 • Vzhledem k tomu, že plánovaný odkup garáží je v současné době neproveditelný, byla pro zahradní traktor v květnu zakoupena plechová garáž, která byla osazena na vybetonovanou plochu za hasičskou zbrojnicí

Pasporty hřbitovů ve Vysoké a Pitárné

 • Digitální systém pro správu hřbitovů

Veřejné osvětlení

 • Ve všech částech obce byla v prosinci provedena oprava svítidel veřejného osvětlení. 3 svítidla byla opravena,2 svítidla vyměněna za nová

Fotomapy

 • ve všech částech obce byly odstraněny poškozené a nečitelné informační tabule a nahrazeny novými fotomapami. Fotomapy byly překryty plexisklem, z důvodu prodloužení jejich životnosti

 

 

Rozpočet obce za rok 2020 bude schvalován podle předpisů až na zasedání zastupitelstva v červnu 2021.