Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020-PLNĚNÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE NA ROK 2019

4. 1. 2020

PLNĚNÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE NA ROK 2019

Příspěvek zpracován na základě informací přednesených starostkou obce na 7.zasedání zastupitelstva obce dne 13.prosince 2019

Územní plán – zatím není

Údržba zeleně ve všech částech obce – zejména kosení trávy. Prováděno 4 ženami zaměstnanými na veřejně prospěšné práce. Ženy to zvládly

Práce v lese – během roku prováděna pouze těžba, nic se nesadilo. Náklady 17.204 Kč, tržba za prodej dřeva 97.850 Kč

Část obce Vysoká

-demolice objektu č.p. 45 – provedena demolice a zdivo odvezeno na skládku – 60.000 Kč

-Dům pro seniory – zatím zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, čeká se na stavební povolení. Prozatímní náklady 441.476 Kč (včetně demolice domu č.p. 45)

-komunikace z Vysoké směrem na Pitárné – možnost výsadby větrolamů – neuskutečněno, obec nezískala souhlas p. Friče

-opravy chodníků kolem bytovek na obecních pozemních (u bytovek 91 a 85) -neprovedeno, převedeno do roku 2020

-odpadkové koše, koše na psí exkrementy – zakoupeno celkem 12 ks košů v celkové ceně 26.357 Kč,     6  ks odpadkových košů, 4 ks košů na psí exkrementy a 2koše do autobusových čekáren – pro všechny části obce

-informační tabule – zadány do výroby

-autobusové čekárny – proveden nátěr včetně vrat do garáže, laviček a květináčů

-nad rámec plánu:

oprava světel u kostela – celkové náklady 20.139 Kč

výměna elektrického vedení za kabelové -1.část – náklady 61.198 Kč

dětské hřiště – oprava houpaček, zabetonování patek, vybavení lavičkami na jaře 2020

              Mateřská škola – vymalování, na zahradě natřeny hrací prvky

Část obce Bartultovice

-oprava místních komunikací k Houdkům a k Bratkům nízko zátěžovou metodou – náklady 238.499 Kč

-oprava okolí autobusové zastávky, nátěr zastávky, informační tabule, odpadkové koše – provedeno mimo informačních tabulí, které jsou ve výrobě

-doplnění sportoviště – 2 pivní sety, ruské kuželky, elektronické šipky – celkové náklady 26.499 Kč

-oprava věžičky a zvonu na Společenském domě – dodavatel zatím neprovedl

-možnost vybudování rybníčku – tůně – bude zapracováno do územního plánu

-nad rámec plánu:

Úprava veřejného osvětlení na návsi – přidán 1 stožár se světlem a venkovní elektrickou zásuvkou – náklady 31.689 Kč

Dovybavení Společenského domu – klubovna – náklady 52.660 Kč

Část obce Pitárné

-odkoupení pozemku u prodejny potravin, úpravy okolí – smlouva s ÚZSVM snad v roce 2020

-opravy informačních tabulí, lavičky – tabule ve výrobě, lavičky na jaře 2020

-posezení na pozemcích „Detur“ - pozemky vyklizeny, srovnány, zakoupen altán s lavičkami. V roce 2020 výsadba zeleně – náklady cca 92.000 Kč

-oprava osvětlení u kostela – neprovedeno, převedeno do roku 2020, neboť kabel se bude muset zakopat

-osvětlení víceúčelového hřiště – náklady 180.366 Kč

-kamerový systém na hřišti – náklady 42.156 Kč

-oplocení hřiště – neprovedeno

-nad rámec plánu:

             Výměna světel v Kulturním domě – náklady 163.580 Kč

Úprava hřbitova – vyčištěno prostranství kolem zídky a márnice, vysekány túje, zasazení 49 ks buxusů, bude se pokračovat v roce 2020

Kulturní dům vybaven novou lednicí, sporákem, plynovým vařičem a várnicí

Hřiště vybaveno ruskými kuželkami a venkovním stolem na stolní tenis

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE – bylo podáno a přijato 7 žádostí, dosud nikdo nemá schválenou žádost

ODSTÁVKA – v průběhu roku nedošlo ze strany Ředitelství silnic a dálnic žádnému posunu. Odstávku čas od času uklízí najatá firma, byla postavena veřejná toaleta TOI, světlo nesvítí.

HOSPODA V PITÁRNÉ - zatím žádný nový provozovatel