Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020-A opět jsou zde statistická data

17. 6. 2020

A OPĚT JSOU ZDE STATISTICKÁ DATA

Rok s rokem se sešel a opět Český statistický úřad vydal nová data o obyvatelstvu a obcích, tentokrát za rok 2019.

Obec Vysoká k 31.12.2019

OBEC VYSOKÁ

CELKEM

MUŽI

ŽENY

počet

300

157

143

v tom ve věku  0-14

36

19

17

                     15-64

185

106

79

                      65 a více

79

32

47

Ø věk

45,3

42,9

47,9

 

stav obyvatel k 1.1.2019

309

počet nově narozených

3

počet zemřelých

8

počet přistěhovalých

12

počet vystěhovalých

16

přírůstek přirozený

-5

přírůstek migrační

-4

přírůstek celkový

-9

stav obyvatel k 31.12.2019

300

 

Všechny výše uvedené ukazatele jsou na portálu Českého statistického úřadu vedeny od roku 1971, tj. za 48 let.

K jednotlivým ukazatelům:

Narození: 3 narozené děti jsou počet, který se v posledních letech často opakuje. Nejvíce dětí, a to 17, se narodilo v roce 1976, následuje 15 v roce 1977. Oproti tomu v roce 1987 a 2003 se v obci nenarodilo žádné dítě.

Zemřelí: 8 zemřelých je nejvyšší počet za sledovaných 48 let. V letech 1987 a 1990 zemřelo 7 občanů, v letech 1976, 1988, 2002 a 2004 naopak nezemřel nikdo.

Přistěhovalí: 12 přistěhovalých. Nejvíce občanů se do obce přistěhovalo v roce 1976, a to 35 a v roce 2016–34. Naopak v roce 1986 se do obce nikdo nepřistěhoval.

Vystěhovalí: 16 vystěhovalých. Nejvíce občanů se vystěhovalo z obce v roce 1978, a to 41 a následuje rok 1976 s 38 vystěhovalými. Ve 21.století to pak byl rok 2017 s 36 a rok 2011 s 30 vystěhovalými. Nejméně občanů se vystěhovalo v letech 1995 a 1996, a vždy 4.

Celkový přírůstek: -9. Nejvyšší kladný přírůstek byl v roce 2007, a to 22 a v roce 2016 17. Nejvyšší záporný přírůstek (tedy pokles) byl v roce 1987, a to -32 a v roce 1978, a to -30.

Stav obyvatel: 300 obyvatel. Nejvyšší počet obyvatel za sledovaných 48 let měla obec v letech 1975 (451), 1976 (465) a 1977 (464). Naopak nejnižší v letech 1987 (288), 1988 (279), 1989 (283) a 1990 (264). Po roce 1990 počet obyvatel zvýšil nad 300. Počet obyvatel k 31.12.2019 = 300, společně s rokem 2003 (rovněž 300) je nejnižším počtem od roku 1990.

Dalšími ukazateli, které na portále najdete, jsou sňatky a rozvody. Tyto jsou uváděny od roku 1991, tj. za 28 let. V roce 2019 došlo v obci ke 2 sňatkům a 1 rozvodu. Nejvíce sňatků bylo v roce 1994 a 1995, a to po 4, žádný sňatek pak v letech 2001, 2003, 2004, 2010 a 2011. Nejvíce rozvodů vykazuje rok 1999, a to 3.

Další data se týkají podnikatelských subjektů v obci (uvádím pouze celková čísla, na portále rozvedeno podle převažující činnosti a podle právní formy). V obci je registrováno 131 podniků, pouze u 53 podniků byla zjištěna aktivita. Z těchto 53 podniků je 35 fyzických osob a 18 právnických osob.

Počty nezaměstnaných v obci (obec nenabízí žádná pracovní místa v evidenci ÚP):

K datu

Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP

Podíl nezaměstnaných osob

 

celkem

ženy

celkem

ženy

31.12.2019

8

2

4,19 %

2,50 %

31.1.2020

10

4

5,24 %

5,00 %

30.4.2020

13

7

6,81 %

8,75 %