Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020-8.zasedání zastupitelstva obce 26.2.

28. 2. 2020

8. zasedání zastupitelstva obce dne 26.února

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Vysoká je vyvěšeno na webových stránkách obce http://www.obec-vysoka.cz , kde se s ním může každý seznámit. Pouze pro informaci k nové člence zastupitelstva obce. Ke dni 31.prosinci 2019 rezignoval na post zastupitele pan Jan Šostek ze Sdružení nezávislých kandidátů pro změnu, proto na jeho místo nastoupila paní Ing. Naděžda Malchárková, která se ve volbách umístila na místě za ním.

Výpis ze Zprávy o činnosti zastupitelstva od 13.12.2019 (7.zasedání):

 • Schválený Dotační program na podporu výstavby studní byl řádně vyvěšen – je tedy možno podávat žádosti
 • Příspěvek pro žáky na zájezd do Anglie – zájezd zatím pozastaven
 • Pro 2 zaměstnankyně na VPP prodloužena smlouva do 30.června 2020. V průběhu ledna a února prováděly práce v lese. Při nepříznivém počasí malovaly sklepy na OÚ a v mateřské škole
 • Dům pro seniory – v prosinci bylo schváleno územní rozhodnutí, nyní je ve schvalovacím řízení stavební povolení. Na pozemku pro Dům pro seniory bylo provedeno vyrovnání terénu a zasypání sklepů firmou Liolios Město Albrechtice
 • Kotlíkové dotace-podle nejnovějších informací Moravskoslezský kraj obdržel další peníze a údajně žádosti 3 občanů naší obce jsou připraveny ke schválení
 • Byla provedena kontrola vyúčtování dotací, které obec poskytla FK Vysoká-Pitárné v loňském roce ve výši 100.000 Kč – bez závad
 • Byla provedena kontrola vyúčtování ZŠ Jindřichov na provoz mateřské školy ve výši 80.000 Kč – náklady činily celkem 89.036 Kč
 • Kontrola Plánu připravenosti obce na krizové situace a Krizový plán obce – bez závad
 • Krajský úřad vyhlásil dotace na těžbu kůrovcového dřeva vytěženého ve 4.čtvrtletí 2017 a v roce 2018. Obec vypracovala podklady a podala žádost o dotaci ve výši 43.545 Kč
 • Pro všechny části obce byly zakoupeny kontejnery na použitý jedlý olej. Kontejnery jsou černé s červeným víkem. Použitý olej se do kontejneru vkládá v plastových lahvích
 • Zpracován návrh na odvodnění a opravu komunikace v Pitárné směr Životice
 • Zpracován návrh na úpravu kopce pod kostelem v Pitárné
 • Na zveřejněný záměr pronájmu restaurace v Pitárné se přihlásil 1 zájemce. Jedná se o podmínkách pronájmu
 • vydáno rozhodnutí ŘSD na pokácení stromů kolem silnice I/57 (1 topol, 1 bříza a 7 švestek)

Informace pro občany:

 • od 1.3. do 30.6. dojde k částečné uzavírce silnice I/57 nad Pitárnou z důvodu opravy mostku. (Lze využívat komunikaci přes Pitárnou)
 • Pošta do obce bude od 1.3. doručována v sudý týden v pondělí – ve středu a v pátek, v lichý týden v úterý a ve čtvrtek. Důchody a balíky budou doručovány denně, rovněž schránka bude denně vybírána. V případě, že máte zájem, aby váš obyčejný dopis byl doručen již druhý den po odeslání, zaplatíte si příplatek 7 Kč, tj. známka A za 26 Kč. Nemáte-li o tuto službu zájem opatříte dopis známkou B za 19 Kč.

Jen pro porovnání citace z historie Bartultovic:

Pravidelné poštovní trasy vedly přes Bartultovice již od roku 1632. Císařským nařízením o zřizování RURALPOST (venkovských pošt) byla dne 5.října 1868 v č.p. 4 (dnes dům zbourán) zřízena poštovní stanice v Bartultovicích. Spojení mezi poštovními stanicemi se uskutečňovalo poštovními jízdami a pochůzkami. Na Osoblažsku bylo 5 takových pravidelných linek. Jedna z nich byla Bartultovice – Pitárné – Třemešná a jezdila 1x denně.

Připomenutí pro občany:

 • Někteří občané stále nemají zaplacena hrobová místa
 • Splatnost poplatku za odpady byla stanovena do 15.3.

Nejbližší kulturní a společenské akce:

 • 29.2. – Společenský dům v Bartultovicích – slavnostní otevření klubovny a výstavka kronik obce
 • 13.3. – setkání seniorů a oslava MDŽ v Kulturním domě v Pitárné
 • 1.4. – návštěva Městského divadla v Krnově – komedie Čarodějky v kuchyni (AM agentura Praha – Pogodová, Dolinová, Navrátil, Dufek)

Prostě, pořád se něco děje.