Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019-Sběr a svoz odpadu v obci za rok 2018

3. 3. 2019

Přehled vyprodukovaného odpadu ve všech částech obce Vysoká:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

89,09 t

84,91 t

106,51 t

108,91 t

122,794 t

Směsný odpad

76,68 t

72,04 t

83,16 t

88,68 t

99,160 t

Pneumatiky

 

 

0,11 t

0,476 t

0,263 t

Kovy

 

 

0,05 t

0,026 t

0,036 t

Nebezpečné látky

 

 

0,24 t

0,235 t

0,615 t

Velkoobjemový odpad

6,44 t

6,04 t

14,60 t

13,08 t

14,060 t

Netříděný odpad

83,12 t

78,08 t

98,16 t

102,51 t

114,134 t

Plasty

1,60 t

2,51 t

3,66 t

2,62 t

3,560 t

Papír a lepenka

0,16 t

0,17 t

0,78 t

0,64 t

0,620 t

Sklo

4,21 t

4,15 t

3,91 t

3,14 t

4,480 t

Tříděný odpad

5,97 t

6,83 t

8,35 t

6,40 t

8,660 t

 

 

 

 

 

 

% tříděného opadu z celkového množství

6,70 %

8,04 %

7,84 %

5,88 %

7,10 %

                                                                                                                                             

   Přehled nám ukazuje, že od roku 2015, kdy občané obce vyprodukovali nejméně odpadu, dochází v následujících letech k prudkému nárůstu produkce odpadu.V roce 2018 bylo vyprodukováno o téměř 38 t odpadu více než v roce 2015 (o 45 %) a o téměř 14 t odpadu více jak v roce 2017 (o 12,7 %). Na 1 obyvatele obce (od miminka po seniory) připadá produkce 380 kg odpadu za rok = 3,81 q.

   Množství tříděného odpadu v obci kolísá. I když v roce 2018 došlo k nárůstu tříděného odpadu oproti roku 2017 o 2,2 t a každý z nás vytřídil 26,8 kg  odpadu, ani zdaleka nedosahujeme celorepublikového průměru, tj.10-12 % tříděného odpadu z celkového množství vyprodukovaného odpadu a 47 kg na 1 obyvatele.

   Obec v roce 2018 zaplatila za sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového odpadu, a využití a zneškodnění komunálního odpadu celkem 235.226 Kč. Příjmy z poplatků občanů, podnikatelů a chalupářů činily 113.275 Kč a tržby od firmy EKO-KOM za tříděný odpad 33.072 Kč, tzn., že rozdíl mezi výdaji a příjmy činí 88.879 Kč, které obec musela doplatit z rozpočtu. Na 1 obyvatele obce tj. 276 Kč.

   Pokud bude produkce směsného odpadu nadále takovým tempem stoupat a bude stále ubývat tříděného odpadu, nebude moci obec do budoucna udržet cenu 200 Kč na 1 obyvatele a rok a dojde ke zvýšení poplatků.

   Firma EKO-KOM, a.s. Praha, zabývající se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů s cílem zajistit co největší využití těchto odpadů z obalů jako druhotné suroviny, zasílá každoročně obci dobropis za tříděný odpad:

 

Rok 2014

 

19.492

Rok 2015

 

30.234 Kč

Rok 2016

 

32.554 Kč

Rok 2017

 

34.333 Kč

Rok 2018

 

33.072 Kč

 

(výše dobropisů za tříděný odpad závisí na cenách za produkty na trhu)

 

  I ldyž výsledky nejsou vyloženě špatné, držíme se spíše na konci tabulky obcí. Rovněž se často stává, že občané i když odpad vytřídí, pak jej vhodí do kteréhokoliv kontejneru, čímž se jeho činnost míjí účinkem.

Závěr – stále platí třiďme odpad! Více vytříděného odpadu = udržitelná částka za odvoz odpadu na jednoho poplatníka! Kontejnery jsou barevně odlišeny a popsány k čemu slouží!!!