Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019-3.zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.února

1. 3. 2019

2019 - Informace z 3.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.února

Informace o schválených materiálech a materiálech vzatých zastupitelstvem na vědomí budou součástí oficiálního zápisu, který bývá uveřejněn na adrese  http://www.obec-vysoka.cz, proto se budeme zabývat pouze informacemi, které součástí zápisu nebudou.

Zpráva o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání (tj. od 14.12.2018)

  • pro prodejnu potravin v Pitárné bylo zakoupeno a dovezeno 12 q uhlí
  • dne 22.ledna proběhlo jednání obcí Osoblažska s novým autobusovým dopravcem pro oblast Krnovska firmou TRANSDEV o úpravě autobusových spojů. Bylo vyhověno požadavku naší obce a od 3.března bude spoj odjíždějící z Krnova ve 12,40 hod směrem Jindřichov – Vysoká opět jezdit bez přestupování. Další požadavky, a to zrušení autobusové zastávky v Pitárné u Grussmanů a zřízení nového spoje Jindřichov-Vysoká v dopoledních hodinách bude předmětem dalšího jednání a v případě kladného rozhodnutí bude zohledněno v nových jízdních řádech na podzim
  • při jednáních s firmou TRANSDEV bylo rozhodnuto, že žáci základních škol používající průkazky ODIS placené obcí si musí během jarních prázdnin nechat tyto průkazky přečipovat a současně jim bude dobit kredit pro měsíce duben až červen. Zajišťuje místostarostka p.Budínská
  • dne 18.ledna byly na obci za přítomnosti zástupců CHARITY Krnov otevřeny pokladničky Tříkrálové sbírky. V Pitárné bylo vybráno 1.644 Kč a ve Vysoké a Bartultovicích 5.401 Kč, tj. dohromady 7.045 Kč, což je o 472 Kč více než v roce 2018
  • v lednu došlo ke změna na pozici knihovnice ve Vysoké. Slečna Monika Robenková se vzdala této funkce a nově se knihovnicí stala paní Helena Dolečková. Došlo i ke změně otvírací doby v knihovně ve Vysoké – nově je otevřena každý pátek od 15.30 hod do 16,30 hod.
  • odpočívka Bartultovice – od posledního jednání s ŘSD 2.11.2018 nedošlo k žádným změnám. Obec předala ŘSD požadovaný geometrický plán na zaměření věcného břemene elektrického vedení veřejného osvětlení. ŘSD zatím nijak nereagovalo
  • pokračují práce na získání stavebního povolení ke stavbě Domu pro seniory ve Vysoké
  • 2 zaměstnankyním na VPP (veřejně prospěšné práce) byla prodloužena smlouva do 31.března
  • zástupci Úřadu práce Bruntál dne 27.února v Osoblaze na setkání starostů předložili podmínky pro VPP v roce 2019, které v obci Vysoká splňuje pouze 1 občan
  • obci byla uložena pokuta 10.000 Kč na základě podnětu p. Švestkové z Bartultovic (jednalo se o vysekání borovic). Pokuta nebylo uložena za posekání borovic, ale za to, že obec sobě si nevydala k tomuto povolení. Požadovaná částka náhrady 37.700 Kč nebyla Inspekcí životního prostředí přiznána, neboť údajně nebyly doloženy podklady k vyčíslení škody. Věc dále v jednání.

 

Nejbližší společenská akce v obci se koná dne 15.března – oslavy MDŽ a Jarní setkání seniorů v Kulturním domě v Pitárné.