Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-Změna je život aneb Nic netrvá věčně

6. 11. 2018

Změna je život aneb nic Netrvá věčně.

Obě tato rčení platí v současné situaci na naše nové zastupitelstvo obce. Druhý den po složení slibu se svého mandátu vzdala slečna Monika Robenková. První náhradník z SNK Za práva občanů pan Jaroslav Macho se rovněž vzdal práva zasednout v zastupitelstvu obce, a tak nastupuje druhý náhradník tohoto SNK, a to paní Eva Niniková. Ve volbách získala pouhých 22 hlasů, což je čtvrtý nejnižší počet ze všech 27 kandidátů. Méně hlasů, než ona získali už jen: pan Pavel Gloza – 21 hlasů, paní Jana Musilová – 20 hlasů a pan Jan Hynčica - 17 hlasů. I přes tuto skutečnost bude moci po složení slibu zasednout v zastupitelstvu obce. Tolik ke spravedlivým volbám.

Možná se i Vám honí hlavou myšlenka, proč slečna Robenková a potažmo i pan Jaroslav Macho, který byl ve volbách lídrem SNK Za práva občanů, vůbec do zastupitelstva obce kandidovali? S největší pravděpodobností šlo o to, získat ten 1 mandát pro své křídlo, což jim skoro jistě zajišťuje daný volební systém. S nějakou prací „vykonávanou svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů“ jak se praví ve slibu, který zastupitelé skládají, zcela určitě nepočítali, i když slečna Monika Robenková na dotaz, jak si představuje svou práci v zastupitelstvu, horovala, že obec nedělá nic pro děti a mladé lidi, pouze pro seniory a že tuto skutečnost chce změnit. Bohužel zůstalo pouze u slov.

Ani v SNK pro změnu není obsazení mandátů zcela jisté. Pan Petr Pábl je mimo diskuzi, avšak pan Jan Šostek poté, co neuspěl jako kandidát na funkci místostarosty obce, na stejný dotaz, jaký byl položen slečně Robenkové, odpověděl, že stejně asi nebude mít čas pracovat v zastupitelstvu a že se asi vzdá mandátu. Dosud tak neučinil, snad si to rozmyslel.

Zatím co tzv. levé křídlo (zastupitelé sedící po levé ruce starostky obce) řeší výše uvedené problémy, tzv. pravé křídlo se již plně pustilo do práce. Například místostarosta pan Štefan Gaššo začíná   řešit problémy kolem nově opraveného mostu v Pitárné, místostarostka paní Lenka Budínská připravuje na listopad a prosinec několik již tradičních akcí: výroba adventních věnců, Mikuláš, Česko zpívá koledy, rozsvícení Vánočního stromu. Starostka paní Marcela Bláhová má mimo mnoha jiných činností plné ruce práce s přípravou rozpočtu obce a s výběrem akcí do programu rozvoje obce na rok 2019.