Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-Zastupitelstvo obce na období let 2018-2022

1. 11. 2018

ZASTUPITELSTVO OBCE NA OBDOBÍ 2018–2022

Včerejším ustavujícím zasedání zastupitelů obce skončilo období více jak tří týdnů od vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva, naplněné jednáními jak SNK (Sdružení nezávislých kandidátů) mezi sebou, tak „pravého“ a „levého“ křídla. Na tomto rozložení sil se volbami nic nezměnilo, a i včera zastupitelé usedli na stejná místa jako v uplynulém volebním období.

Zasedací místnost obce již dlouho nebyla tak zaplněná a mezi účastníky veřejného zasedání se objevilo i několik „neúspěšných“ kandidátů ze všech 4 SNK účastnících se voleb.

Ještě před složením slibu nových zastupitelů oznámila odstupující starostka novinku, a to, že do nového zastupitelstva vstupuje s novým jménem, a to Marcela Bláhová. Dne 30.října se provdala. Blahopřejeme!

Před samotnými volbami bylo nutno dle zákona odhlasovat:

  • starosta obce bude funkce uvolněná, ostatní zastupitelé neuvolněná – 7 hlasů pro
  • hlasování bude veřejné -7 hlasů pro
  • počet místo starostů:
    • 1 místostarosta – 3 hlasy pro
    • 2 místostarostové - 4 hlasy pro

Jediným kandidátem na funkci starosty byla Marcela Bláhová – 6 hlasů pro, 1 hlas proti (Monika Robenková).

Kandidáti na místostarostu:

1.návrh Petr Pábl

2.návrh Lenka Budínská a Štefan Gaššo – 4 hlasy pro, 3 hlasy proti (Petr Pábl, Jan Šostek, Monika Robenková)

Předsedou Finančního výboru byl jednohlasně zvolen Petr Pábl, členové Jan Šostek a Monika Robenková – zvoleni rovněž všemi hlasy

Předsedou Kontrolního výboru byla 4 hlasy pro zvolena Dagmar Hrancová, 1 hlas proti (Monika Robenková) a 2 se zdrželi (Petr Pábl a Jan Šostek). Členové výboru budou zvoleni dodatečně.

Určitě všichni, kterým leží na srdci naše obec, její rozvoj a život v ní, musí souhlasit se slovy staronové starostky p. Marcely Bláhové: volby skončily, funkce byly rozděleny a všichni zastupitelé bez ohledu za které SNK byli zvoleni by měli pracovat společně pro potřeby obce.

Všem zastupitelům přejeme mnoho úspěchů v jejich následující čtyřleté práci a věříme, že navážou na výborné výsledky práce předešlého zastupitelstva jak v investičních akcích a rozvoji obce, tak ve společenských, kulturních a sportovních aktivitách.

Zdali pak víte, že toto zastupitelstvo je 8. zastupitelstvem od roku 1990, kdy byl zrušen Místní národní výbor a znovu obnoveny funkce starosty.

První starostkou se stala po volbách v roce 1990 p. Vlasta Křížková

Druhým starostou byl p. Antonín Budínský, který funkci starosty vykonával po dobu 4 volebních období od roku 1994 do roku 2010

Třetím starostou se v roce 2010 stala p. Marcela Hrancová, která dnes pod jménem Bláhová vstupuje do svého třetího volebního období.