Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-Plnění Programu rozvoje obce za rok 2018

29. 12. 2018

2018-PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Počet obyvatel k 1.1.2018            308 obyvatel

Počet obyvatel k 30.6.2018          319 obyvatel

Úmrtí                   -       6.února zemřel p. Petr z Bartultovic

Narození             -      15.června se narodil Jakoubek z Pitárné

                            -      10.srpna se narodil Štěpánek z Vysoké

 

Program rozvoje obce na rok 2018 měl 10 bodů. Zde je jeho plnění:

 1. Oprava kříže u p. Malchárkové ve Vysoké

Oprava a renovace byla provedena v červenci firmou Kamenictví Ludwig Opava. Horké a suché počasí nedovolilo v té době provést výsadbu zeleně kolem kříže, a proto byla konečná úprava provedena až 6.září (osázení za pomocí dětí z MŠ). Celkové náklady na opravu a renovaci činily 45.865 Kč. Státní zemědělský intervenční fond přispěl dotací ve výši 32.105 Kč a obec z vlastních finančních prostředků zaplatila 13.706Kč

 1. Oprava garáží ve Vysoké

Neprovedeno – dosud nevyjasněny vlastnické otázky pozemků

 1. Demolice objektu č.p.45 ve   Vysoké

Neprovedeno – čeká se na provedení přeložky elektřiny. Začalo se s rozbírám střechy. Pracovníci na VPP prováděli třídění a ukládání tašek

 1. Příprava stavby Domova pro seniory ve Vysoké

V lednu – dopracování architektonické studie – 156.000 Kč

V březnu – ve výběrovém řízení vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace RH Partner s.r.o. Ostrava – 494.000 Kč bez DPH

 1. Opona na jevišti v Kulturním domě v Pitárné                                         V únoru – jeviště opatřeno novou oponou v šedočerné barvě -153.000 Kč
 2. Posezení před Kulturním domem v Pitárné – pergola, lavičky

Neprovedeno – nedořešena výměna pozemků

 1. Příspěvek občanům na vrty při budování studní v Pitárné

V únoru byl vyhlášen dotační na vybudování nových studní v obci Pitárné z důvodu zajištění pitné vody v oblasti bez vodovodu. Celkový objem vyčleněných finančních prostředků činí 300.000 Kč (6x50.000) – 3 zájemci

 1. Územní plán

Pokračuje v i následujícím roce

 1. Celoroční údržba zeleně ve všech částech obce

Zajišťováno 3 pracovníky na VPP (veřejně prospěšné práce), 1 muž a 2 ženy. V lednu provedena posezónní oprava křovinořezů a zakoupena motorová pila Stihl za 20.000 Kč

 1. Výsadba stromů v obecním lese -5.000 ks

V lednu proveden úklid obecního lesa po těžbě stromů napadených kůrovcem a stromů polámaných a vyvrácených při vichřici a bouřlivých větrech na konci roku 2017 a v lednu 2018.

V únoru – smrkové dřevo z vývratů – 19,755 plm – nenapadeného kůrovcem bylo na pile v Jindřichově zpracováno na desky, hranoly a fošny pro další potřeby obce. Z fošen členové mysliveckého spolku LIŠÁK Vysoká vyrobili 10 ks tzv. pivních setů pro hřiště v Pitárné a 3 ks pivních setů pro mysliveckou chatu v Pitárné.

V dubnu – v obecním lese v Arnultovicích byla plocha cca 1 ha osázena stromy: 6.000 ks dub zimní, 1.600 ks borovice lesní a 350 ks rychle rostoucí jehličnan Douglaska. Cena za sazenice 57.903 Kč, za vysázení stromů odbornou firmou 23.850 Kč a za oplocenku 11.580 Kč – postavena vlastními silami. Na žádost obce Ministerstvo zemědělství přispělo dodací 57.000 Kč.

V červnu – proveden postřik nově zasazených borovic

Nad rámec Programu rozvoje obce bylo provedeno:

Leden

 • výměna poškozených dveří u prodejny potravin v Pitárné – 29.000 Kč
 • kolaudace mostu u Pábla v Pitárné – bez závad

Únor

 • v Kulturním domě v Pitárné v sále a předsálí provedena oprava podlah. Parkety vybroušeny, 3x natřeny a nalakovány, provedena výměna vodorovných lišt kolem podlahy – 104.000 Kč
 • v Kulturním domě v Pitárné na jevišti zhotovena nová podlaha z OSB desek a pokryta novým linem. Vnější strana jeviště obložena plovoucí podlahou - 48.000 Kč
 • oprava kotle v MŠ – 10.000 Kč

Květen

 • svoz velkoobjemového odpadu ve všech částech obce – 2x auto – celkem 48.500 Kč
 • proveden nápis na kabinách na hřišti v Pitárné – 12.000 Kč

Červen

 • oprava komunikace v Bartultovicích u expozice památek – odvedení odpadních vod z komunikace. Provedeno firmou JHF Heřmanovice -77.456 Kč

Srpen

 • oprava rozvodu vody, výměna umyvadel a vymalování MŠ
 • Obecní úřad a prodejna potravin ve Vysoké vybaveny klimatizací – 170.000 Kč

Září

 • Oprava střechy po odstranění nefunkčních solárních panelů na MŠ
 • Instalace pamětní desky u lípy na návsi v Bartultovicích
 • Výměna poškozené skluzavky na hřišti v Pitárné

Říjen

 • Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Pitárné firmou FUNNY Sport s.ro. Zlín -1.273.304 Kč. Odstranění zdevastovaného betonového kurtu bylo provedeno svépomocí (p. Pábl se strojem a sportovci), čímž bylo ušetřeno cca 300.000 Kč.

 

Informace pro toho, koho to zajímá – vybudované čapí hnízdo u kostela ve Vysoké, které má v celostátní evidenci číslo 1282, není dle pozorování ornitologů od roku 2014 trvale obsazeno.

 

Pf 2019