Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-23.zasedání zastupitelstva 28.února

1. 3. 2018

23. zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.února 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva je uveřejněno na stránkách obce na adrese http://www.obec-vysoka.cz/urad-obce/uredni-deska/usneseni-z-23-zasedni-zastupitelstva-z-2822018-599.html. Příspěvek Vás chce blíže seznámit s některými body usnesení a dále s činností zastupitelstva za leden a únor 2018.

Plánovaná oprava vodovodu Vysoká – Jindřichov:

 • Na zasedání se dostavil starosta obce Jindřichov pan Vlastimil Adámek a místostarosta Petr Jaroš. Kauza se týká odběru vody z vodovodu svazu obcí VODA pro obec Jindřichov s využitím vodárny ve Vysoké jako odběrního místa. Naše zastupitelstvo v loňském roce schválilo záměr a jako podmínku stanovilo, že za každý odebraný kubík vody zaplatí obec Jindřichov Vysoké 2,- Kč. Starosta Jindřichova tlumočil zastupitelstvu nesouhlas jejich zastupitelstva s touto výší, a proto bylo dohodnuto další jednání

Žádost o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích:

 • V obecním lese v Arnultovicích po těžbě dřeva napadeného kůrovcem a po polomech při vichřicích v letošní zimě vznikla paseka o výměře více jak 1 ha. Na zalesnění bylo objednáno 6.000 ks sazenic dubu zimního, 1.600 ks sazenic borovice lesní a 350 ks rychle rostoucího jehličnanu Douglaska. Vzhledem k tomu, že je třeba zasadit téměř 8.000 stromů a kolem postavit oplocenku proti zvěři, podá obec žádost o příspěvek 57.000 Kč na hospodaření v lesích Ministerstvu zemědělství

Odpočívka v Bartultovicích:

 • S okamžitou platností byl ukončen pronájem odpočívky v Bartultovicích. Při jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic vyplynulo, že tyto odmítají dodržet Smlouvu o smlouvě budoucí z roku 2004, podle které měla být odpočívka bezúplatně převedena na obec. ŘSD chce vyhlásit výběrové řízení na pronájem odpočívky. V souvislosti s tím bude nutno řešit osvětlení odpočívky, odvoz odpadů, užívání WC, úklid apod.

Činnost zastupitelstva za leden a únor 2018 a akce v obci:

 • 6.ledna proběhla ve všech částech obce Tříkrálová sbírka, při které bylo vybráno celkem 6.573 Kč (v Pitárné 2.443 Kč a ve Vysoké a Bartultovicích 4.130 Kč. Je to opět více jako loni, a to o 684 Kč
 • V prodejně v Pitárné byly vyměněny nefunkční dveře – 29.000 Kč
 • Byla provedena posezonní oprava všech křovinořezů a zakoupena nová motorová pila v ceně 20.000 Kč (v Polsku, o 3.000 Kč levněji než v ČR)
 • Obec obdržela konečnou verzi architektonické studie Domu pro seniory ve Vysoké (cena 156.000 Kč), která je všem k nahlédnutí na obci. Dalším krokem bude vyhlášení výběrového řízení na pořízení dokumentace stavby
 • Byla provedena oprava podlahy v sále i v předsálí: vybroušení parket, 3x natření, lakování, výměna vodorovných lišt – celkem za 104.000 Kč, na jevišti byla položena nová podlaha z OSB desek a lina a provedeno vnější obložení – celkem za 48.000 Kč, jeviště dostalo novou černošedou oponu – cena 153.000 Kč
 • 23.ledna proběhla kolaudace mostu č. 05 v Pitárné – bez závad
 • Na podnět Úřadu práce byla 2x provedena kontrola Finančním úřadem v Bruntále, týkající se pracovníků na VPP – bez závad
 • Lesům ČR bylo vydáno povolení na kácení dřevin v Pitárné kolem potoka Mušlov, které zasahují do průtočného profilu, aby mohla být zahájena oprava opěrných zdí koryta. Jedná se celkem o 189 stromů
 • Na základě zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách byly na obec podány 2 žádosti o vydání povolení k umístění hracího prostoru. Povolení bylo vydáno zatím pouze společnosti GELP s.r.o. Praha pro hernu Stopka na adrese Bartultovice 85. Druhá žádost byla vrácena k doplnění
 • Na pilu v Jindřichově bylo odvezeno 19,755 plm smrkového dřeva z polomů po vichřicích, nenapadeného kůrovcem ke zpracování na desky, hranoly a fošny. Část takto zpracovaného dřeva bude použita na výrobu 10 ks tzv. pivních setů pro hřiště v Pitárné
 • Mikroregionu Krnovsku byl poskytnut materiál k vydání publikace „Historie spojuje pohraničí“
 • Na obec byla předána Kronika obce za rok 2017
 • Nejbližší společenské akce:
  • 16.března – Setkání v KD v Pitárné spojené s oslavou MDŽ – zváni jsou všichni občané
  • 18.března – Velikonoční stůl v Polsku
  • 1.dubna – Velikonoční turnaj ve stolním tenise v KD v Pitárné