Jdi na obsah Jdi na menu
 


17.zasedání zastupitelstva obce

5. 5. 2017

Doplnění Usnesení ze 17.zasedání zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva si můžete přečíst na http://www.obec-vysoka.cz.

Co si v něm nepřečtete:

Vodovod Pitárné – možnost získání dotace na prodloužení vodovodu – Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Výzva se týká obcí s počtem obyvatel 301 až 500 a dotace jsou ve výši 65 %. Podmínkou je 50 trvale hlášených obyvatel a náklady na jednoho obyvatele nesmí překročit 70.000 Kč.

Nová výzvy týkající se vodovodů bude vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj 14.září, kde by měly být přijatelnější podmínky.

Dotace

 • Žádost o dotaci na opravu sociálního zázemí v KD v Pitárné – projekt zařazen jako náhradní
 • Žádost o dotaci na opravu komunikace ve Vysoké – neúspěšná
 • Žádost o dotace na veřejné osvětlení ve všech částech obce a na opravu pomníku ve Vysoké – zatím není rozhodnuto

Těžba v obecních lesích – odborem životního prostředí KÚ MSK schválena žádost o navýšení těžby z 915 m3 na 1600 m3

Kolaudace mostu u Michaliska v Pitárné – 28.2. bez připomínek

Kontrola hasících přístrojů ve všech částech obce dne 10.3.

Oprava mostu 05 v Pitárné u Pábla – ve výběrovém řízení vybrána firma STAVIASTAV s.r.o. Ostrava-Stará Bělá. Staveniště firmě předáno 4.dubna. Problémy s počasím. Dosud bylo provedeno: odlov raků a střevle potoční, odbagrování opěr, provedení sond. Bylo zjištěno, že pilíře mostu nejsou zakotveny, schází patky atd., je proto nutno dopracovat projekt a vypočíst vícenáklady. Železo z mostu bylo odvezeno do sběrny, zábradlí bylo ponecháno na opravy u jiných mostů.

Autobusová čekárna v Pitárné – čekárna byla zbourána. Během měsíce května bude dodána nová čekárna od firmy BENO Zábřeh v celkové ceně včetně dovozu 94.374 Kč. Nutno ještě provést přípravné práce – 7 betonových patek včetně ocelového kotvení, na podlahu zámkové dlažba.

Zaměstnanci na VPP – k 31.3. ukončili pracovní poměr 2 zaměstnanci. Od 1.4. dle smlouvy s ÚP měli nastoupit 2 zaměstnanci, nastoupil pouze 1 zaměstnanec. Od 1.5. dle smlouvy s ÚP měli nastoupit 4 zaměstnanci.

Informace POLICIE ČR OO Město Albrechtice o činnosti za rok 2016–V roce 2016 v katastru obce Vysoká a místních částí Pitárné a Bartultovice bylo oznámeno či vyhledáno 12 trestných činů, což je nárůst o 8 trestných činů oproti roku 2015. Dále bylo spácháno celkem 47 přestupků, což je pokles o tři přestupky oproti roku 2015, kdy z toho 34 přestupků jsou přestupky v dopravě a zbytek jsou přestupky na úseku proti majetku a občanskému soužití.

Obvodní oddělení PČR Město Albrechtice doporučuje Obecnímu úřadu Vysoká nainstalovat, v rámci svých možností, na vybraná místa v obci kamerový systém, který by byl využíván zejména k ochraně jednotlivců, majetku, veřejnému zájmu a dále k preventivní činnosti,

Uskutečněné kulturní akce:

 • 20.3. setkání seniorů, MDŽ
 • 16.4. velikonoční turnaj ve stolním tenise
 • Od března v provozu knihovna v Pitárné

Připravuje se:

 • 29.4. – změna na 6.5. stavění máje v Bartultovicích
 • 20.5. – koncert skupiny Okteto v kostele Navštívení Panny Marie v Pitárné při příležitosti výročí založení obce
 • 21.5. – pouť v Pitárné zakončená pohoštěním na sále v KD
 • 27.5. – kácení máje v Bartultovicích
 • 2.6. – zájezd do maďarských lázní
 • 10.6. – Hry bez hranic v Osoblaze
 • 17.6. – zájezd dětí do ZOO v Olomouci
 • 17.8. – zájezd na letní FLORU Olomouc

Vývoz velkoobjemového odpadu 31.května.

 

Již po zasedání zastupitelstva prý byla v Pitárné postavena májka a pálily se čarodějnice. Bližší informace nemáme. Jste-li se s námi podělit o tyto události, pošlete e-mail a případně fotografie na Vysoká-bartultovice@seznam.cz. Děkuji.