Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. zasedání zastupitelstva obce 19.10.2016

20. 10. 2016

13. zasedání zastupitelstva obce dne 19. října 2016

Na webových stránkách obce Vysoká bude vyvěšeno Usnesení z tohoto zasedání. Na tomto místě Vás chceme informovat o jednání zastupitelstva podrobněji.

Úkoly z minulých zasedání, které nebyly dosud neukončené:

 • Neuzavřena kupní smlouva s Mysliveckým spolkem LIŠÁK – dosud nedořešeno věcné břemeno s panem Tichým
 • Přístřešky na odpadové nádoby ve Vysoké a v Bartultovicích byly objednány. Dodací lhůta je 10 týdnů, budou dodány v druhé polovině listopadu
 • Oplocení odpočívky v Bartultovicích – obec obdržela odpověď od Ředitelství silnic a dálnic. Pozemky budou pro nepotřebnost nejprve převedeny na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je pak nabídne obci – takže běh na dlouhou trať (my na odkoupení 16 m2 od tohoto úřadu, který nás k tomu sám vyzval, čekáme již více jak rok a půl)
 • Oprava mostu č. 02 v Pitárné začala 15. září. V projektu byla oprava pouze jednoho pilíře, ale při odkrytí povrchu bylo zjištěno, že je nutno opravit i druhý pilíř, čímž vznikly vícenáklady. Při stavbě vznikly i méněnáklady. Proto musí být sepsán dodatek původní smlouvy. Termín dokončení stavby – 15. prosince – by neměl být ohrožen

Dotace:

 • Proběhla kontrola přidělených dotací na válečné hroby – v našem případě tj. Památník padlých v 1.světové válce v Pitárné – vše bylo v pořádku, pouze byla vyslovena výtka za neočištěnou dlažbu pomníku od pokosené trávy
 • Obci byla schválena dotace z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace od Moravskoslezského kraje na opravu sportovních kabin v Pitárné ve výši 101.000,- Kč, tj. 74,37 % nákladů. Termín realizace stavby závisí na rozhodnutí pozemkového fondu, který je majitelem části pozemků pod kabinami.
 • Nově vyhlášené dotační programy, kterých by obec mohla využit
  • Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci na opravu místních komunikací ve výši 50 % celkových nákladů – termín podání žádosti 31.12.2016 – dokončení prav místních komunikací část 2. a 3. ve Vysoké
  • Dotace na opravu sakrálních staveb ve výši 70 % celkových nákladů – termín podá í žádosti 31.12.2016 – pomník ve Vysoké, boží muka v Pitárné
  • Dotace na kompostéry od Mikroregionu Krnovsko – možnost i pro chataře a chalupáře

Akce od 24.8.2016 do 19.10.2016:

 • Výstavba FITPARKU v Bartultovicích
 • Povinný energetický audit Společenského domu v Bartultovicích a prodejny potravin ve Vysoké
 • Oprava veřejného osvětlení ve všech částech obce
 • Příprava pasportu místních komunikací
 • P. Dobřanský podal výpověď z nájemní smlouvy pohostinství v KD v Pitárné k 31.10.2016. Odkoupení vybavení pohostinství je bezpředmětné, p. Dobřanský si jej ponechává. K obci zveřejněnému záměru pronájmu pohostinství došla ke dni konání zasedání 1 žádost. Termín znovu otevření pohostinství bude předmětem jednání.
 • Příprava vydání kalendáře obce na rok 2017

VPP:

 • Práce v lese – likvidace kůrovcového dřeva
 • Údržba zeleně ve všech částech obce
 • Čištění zahrady u domu č.p. 45 ve Vysoké (zakoupený v dražbě)

Práce pokračují jen velmi pomalu. Z původních 7 pracovníků zůstali pouze       3 (většinou 2).

Nově projednávané akce:

 • Obecní knihovna v Pitárné je již více jak 20 let bezplatně umístěna v jedné místnosti RD p.Táborského. Obec se rozhodla knihovnu přestěhovat do prostor vinárny (staré kovárny) v KD a provést drobné opravy ve zmíněné místnosti v RD před jejím vrácením majiteli. Dosavadní knihovnice p. Táborská podala výpověď k 31.12.2016 a obec vyhlásí nabídku na obsazení místa knihovníka-knihovnice.
 • Osvětlení chodníku a schodiště ke kostelu v Pitárné – zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasilo, je nutno vybrat vhodný typ svítidel a určit jejich počet
 • Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo opravu místní komunikace v Pitárné směrem na Dívčí Hrad v délce 100 m tzv. nízkozátěžovou metodou (makadam + zástřik) – bude provedeno ještě letos
 • Projekt na opravu sociálního zařízení v KD v Pitárné a jeho uvedení do souladu se všemi předpisy předpokládá náklady ve výši 486 tis. Kč. Zastupitelstvo se rozhodlo vypsat výběrové řízení (i když podle zákona to není nutné) na provedení stavby. Je možné, že některý uchazeč nabídne nižší cenu. Oprava sociálního zařízení úzce souvisí s provozech pohostinství v KD.

Společenské akce:

28.8.    se konal sportovní den pro děti - účast 87 dětí

3.9.    se konal 5. ročník gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko – již podruhé                 vyhrála p. Křížková, která se zúčastnila na naši obec

22.10.  se koná podzimní setkání seniorů v KD v Pitárné

Na dalším zasedání zastupitelstva obce bude schvalován plán akcí na rok 2017. Neváhejte a podávejte na obec své návrhy.